Sana Barzanje

Bistuma

Bistuma

7051

Listeners

30796

Total plays

94

Likes

Bîstûme pirsyarit kirdûm
Pirr be dill yadit kirdûm
Wênekanmit derhênawe û
Maçit kirdûn maçit kirdûn
Bîstûme zor peşîmanî
Nûqmî azar û giryanî
Min emzanî ke natwanî
Lebîrm key be asanî
Ezanim zor dillit tenge
Dinya le lat şewe zenge
Minîş wam û derî nabirrim
Dillî min gomêkî menge
Ezanim zor dillit tenge
Dinya le lat şewe zenge
Minîş wam û derî nabirrim
Dillî min gomêkî menge
Bîstûme zor bîrim ekey
Le naw dillta jîrim ekey
Hemû rojêkim sallêke
Bizane çon pîrim ekey
Lêwekanit peymanem bû
Çawekanit meyxanem bû
Hemû rojê bînînî to
Xulyayekî şêtanem bû
Ezanim zor dillit tenge
Dinya le lat şewe zenge
Minîş wam û derî nabirrim
Dillî min gomêkî menge
Ezanim zor dillit tenge
Dinya le lat şewe zenge
Minîş wam û derî nabirrim
Dillî min gomêkî menge
Bîstûme zor na aramî
Hemîşe be xeyall lamî
Min ezanim çone tamî
Dûrî be azare zamî
Minîş wek to be peroşim
Le destim da hest û hoşim
Le destim da hest û hoşim
Similar tracks