Sana Barzanje

Har Agarem

Har Agarem

427

Listeners

1446

Total plays

10

Likes

Her degerrêm bo awazêk
Naxî xomit bo binwênim
Degerrêm bo şî'rêkî ciwan
Be tirpey dill bot bixwênim
Degerrêm bo şî'rêkî ciwan
Be tirpey dill bot bixwênim
Her degerrêm bo zimanêk
Ta ciyawaz bitdwênim
Çî denûsim deydirrênim
Tûrre debim
Laperrekan desûtênim
Min demhewê twanam hebê
Baranit bo bibarênim
Payîzan gullî beharît bo birrwênim
Min namewê, be dill bangit kem
Be giyanekem nawit bênim
Eger daway dillim bikey
Le rîşewe deypisênim
Lenaw zerfêkî nameda botî dênim
Ke netwanim zimanêkî tir dabênim
Boçî pêt nellêm mallawa?
Bo bitdwênim bo bitdwênim?!
Boçî pêt nellêm mallawa?
Bo bitdwênim?!
Min demhewê twanam hebê
Baranit bo bibarênim
Payîzan gullî beharît bo birrwênim
Min namewê, be dill bangit kem
Be giyanekem nawit bênim
Eger daway dillim bikey
Le rîşewe deypisênim
Similar tracks